با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

تماس با ما

نقشه در پایین صفحه

info@berkeh.com 

Sales@berkeh.com

آدرس ما

دفتر مرکزی : تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان بیستون، خیابان دوم الف، پلاک ۱۳، طبقه ۵، واحد ۱۰، کدپستی: ۱۴۳۱۶۵۳۸۶۱ تلفن: ۸۱۲۹۱۱۰۴-۸۱۲۹۱۱۳۰- ۰۲۱

کارخانه : تهران، ابتدای جاده قدیم قم، شهرک صنعتی تهران، شماره ۶۸، کدپستی: ۱۸۱۸۱۸۴۴۱۹

تلفن: ۷ – ۵۶۵۴۶۸۹۵ – ۰۲۱ صندوق پستی: ۱۶۶- ۱۸۱۶۵

صندوق پست الکترونیک: Sales@berkeh.com

صفحه تلگرام : BerkehPumps@