محصولات بر اساس استاندارد API

API 610 یک استاندارد پمپ برای پمپ های گریز از مرکز (سانتریفیوژ) در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی است. API، مخففی برای موسسه نفت آمریکا، یک سازمان است که استانداردهای فنی را برای صنایع نفت و گاز طبیعی توسعه می دهد. API610 استاندارد پمپ گریز از مرکز است که توسط API ارائه شده است.

با توجه به ماهیت تقاضا برای کاربردهای نفت و گاز، API 610 یک استاندارد لزوما سختگیرانه است و پمپ های تولید شده با توجه به استاندارد API 610 همواره هزینه بیشتری را نسبت به تولیداتی که با استانداردهای موسسات هیدرولیک تولید می شوند، در بر دارد. فلنج های مکش که مطابق با API 610 تولید می شوند، قابل مقایسه با فلنج های ANSI هستند.

شرکت پمپ برکه نیز یکی از تامین کنندگان این پمپ ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.

دسته بندی پمپ ها بر اساس API 610 طبق جدول زیر تعریف می شود.