محصولات عمومی

اين شركت با در اختيار داشتن بيش از 250 تيپ انواع پمپ ها، در 16 گروه كه بصورت API  و NON-API قابل ارائه مي باشد ،كامل ترين و متنوع ترين سبد محصول را در بين پمپ سازان ايراني دارا مي باشد. اين 18 گروه عبارتند از: