پروژه های پمپ برکه

در بخش پروژه ها ابتدا تعدادی از پروژه های بزرگ طبق فایل ارسالی معرفی می شوند و در پایان آن پروژه های بزرگ ده سال اخیر به پنج دسته ای که گفته می شود معرفی شده و فایل قابل دانلود دارد

null

پروژه های بزرگ نیروگاهی برق آبی و سیکل ترکیبی از سال 1390 تا کنون

null

پروژه های بزرگ معادن، صنایع استخراجی ( آهن، فولاد و مس ) از سال 1390 تا کنون

null

پروژه های بزرگ صنایع نفت، گازو پتروشیمی از سال 1390 تا کنون

null

پروژه های بزرگ سازمان آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی، تصفیه آب و آب شیرین کن از سال 1390 تا کنون

null

پروژه های بزرگ درصنایع سیمان، دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و .... از سال 1390 تا کنون